informatieformulier fysiotherapeuten


Geachte relatie,

U heeft deelgenomen aan het eerste jaarcongres Dystonie op 3 november 2017.

Om uw accreditatiepunten toe te kunnen kennen, dienen wij een Excel formulier aan te leveren bij de KNGF met daarin de gegevens als hieronder weergegeven. ZONDER deze gegevens kan het KNGF uw punten NIET bijschrijven.

Wij verzoeken u onderstaand formulier VOLLEDIG in te vullen, waarna wij dit bij uw beroepsvereniging zullen indienen. Op basis daarvan zullen zij uw accreditatiepunten bijschrijven.

LET OP! de gegevens hebben dus betrekking op uw lidmaatschap van het KNGF, dus invullen zoals u daar geregistreerd staat!

Dank voor uw medewerking,
Marina de Koning-Tijssen

NOODZAKELIJKE GEGEVENS T.B.V. ACCREDITATIE KNGF