Accreditatie


De Stichting zorgt ervoor dat de nascholingen te allen tijde geaccrediteerd aangeboden worden. Voor de accreditatie werken wij nauw samen met de beroepsverenigingen zoals KNMP, KNMG, NvKG en Verenso

De tijdens de nascholing verkregen geaccrediteerde uren worden zo spoedig mogelijk na de gevolgde nascholing door de Stichting op uw naam en bijbehorend BIG-nummer bijgeschreven in PE-Online.

Indien u niet over een BIG-nummer beschikt ontvangt u van ons een "Bewijs van deelname" ter bevestiging van uw deelname aan onze nascholing.