Stichting Postacademische Nascholingen

Bezoek adres:
Burgemeester De Beaufortweg 16
3833 AG Leusden

Post adres;
Postbus 2114
3800 CC Amersfoort

Openingstijden:
maandag          9.00 - 17.00
dinsdag            9.00 - 17.00
woensdag        9.00 - 17.00
donderdag       9.00 - 17.00
vrijdag              9.00 - 17.00

zaterdag          gesloten
zondag            gesloten

Telefoon:
+316 21 564 620

Email:
info@stipona.nl

IBAN    NL32 INGB 0005 0513 98
KvK      32 11 53 16


Colofon

© 2014 - 2019, Stichting postacademische nascholingen

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag, anders dan voor privé gebruik, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting postacademische nascholingen.

CONTACTFORMULIER