Stichting


De Stichting postacademische nascholingen organiseert sinds 2003 geaccrediteerde nascholingen voor onder andere huisartsen, specialisten, apothekers ouderengeneeskunde en klinisch geriaters.

De nascholingsprogramma's worden in samenspraak met opleiders en toonaangevende, inspirerende gastdocenten opgesteld. Actuele wetenschappelijke onderwerpen die gedoceerd worden door ervaren en gedreven professionals zijn de rode draad van iedere nascholing. De Stichting onderscheidt zich door het feit dat de nascholingen onafhankelijk zijn.

Naast Nederland organiseren we ook nascholingen in het buitenland. Deze zijn dusdanig opgesteld dat er een optimale verhouding ontstaat tussen inspanning en ontspanning. De altijd uitstekende congreslocaties en bestemmingen bieden hiervoor voldoende aanleiding en mogelijkheden.